Rekrutacja 2009

 

Uwaga Rodzice !!!!!!
Rekrutacja dzieci do bezpłatnych przedszkoli wiejskich !!!

 

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” wraz z 12 partnerskimi gminami: Dąbrowa Chełmińska, Drzycim, Cekcyn, Chełmno, Inowrocław, Lniano, Radomin, Śliwice, Świekatowo, Unisław, Wąpielsk i Zławieś Wielka zaprasza do zapisywania dzieci do punktów przedszkolnych prowadzonych w ramach projektu pt: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.

Projekt obejmuje prowadzenie 46 punktów przedszkolnych dla dzieci 3, 4 i 5 letnich na terenach wsi wyżej wymienionych gminach w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r. rozmieszczonych we wioskach w/w gmin.


Zapisy przyjmują koordynatorzy w Urzędach Gmin lub dyrektorzy szkół.
 Dzieci zostaną objęte bezpłatną edukacją przez 3,5 godziny zegarowej dziennie (do południa lub popołudniu) od poniedziałku do piątku. W punktach będzie realizowana podstawa programowa, ponadto dzieci zostaną objęte terapią logopedyczną oraz raz w tygodniu dzieci spotkają się z nauką języka angielskiego. W projekcie planowane są również wycieczki edukacyjne i audycje muzyczne, teatralne.

Dzieci będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń w przypadku nadmiaru chętnych pierwszeństwo mają dzieci starsze.