Przedszkola

 

Rekrutacja dzieci do
bezpłatnych punktów przedszkolnych !!!

 

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” wraz z 4 partnerskimi gminami: Lubiewo, Tuchola, Rogowo i Rypin  zaprasza rodziców do zapisywania dzieci do punktów przedszkolnych prowadzonych w ramach projektu pt: „Przedszkole w naszej wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.

Projekt obejmuje prowadzenie 15 punktów przedszkolnych dla dzieci 3, 4 i 5 letnich na terenie  wyżej wymienionych gmin w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2013 r. z przerwą wakacji letnich.

Zapisy przyjmują koordynatorzy w Urzędach Gmin lub dyrektorzy szkół. Dzieci zostaną objęte bezpłatną edukacją przez 3,5 godziny zegarowej dziennie (do południa lub popołudniu) od poniedziałku do piątku. W punktach będzie realizowana podstawa programowa, ponadto dzieci zostaną objęte terapią logopedyczną 1 godzina na tydzień oraz raz w tygodniu dzieci spotkają się z nauką języka angielskiego. W projekcie planowane są również bezpłatne wycieczki edukacyjne do ciekawych miejsc ( np. Muzeum Piernika w Toruniu ) i audycje muzyczne, teatralne oraz zakupimy dla dzieci słodycze na Mikołaja, Bożenarodzenie i Wielkanoc. Dzieci będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń w przypadku nadmiaru chętnych pierwszeństwo mają dzieci starsze.