O Fundacji

"... Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne"
                                                                                                                                          
   Eliza Orzeszkowa


Ta refleksja polskiej pisarki nie jest mową lekką i przyjemną, ale jest mową prawdziwą. W takim właśnie duchu prawdy mówiącej o trudnych, ale bardzo cennych drogach edukacji Polek i Polaków, Fundacja ma służyć społeczeństwu.