Aktualności
Urząd Marszałkowski opublikował listę projektów z POKL w ramach przykładu dobrych praktyk na zamieszczonych zdjęciach zamieszczono przedszkole w Bysławku gmina Lubiewo to jest  jeden z 15 punktów jakie działają w projekcie "Przedszkole w naszej wsi", który realizuje fundacja szkoda że nie ma zdjęć pozostałych 14 punktów :( 
 
prosimy o komentarze
 
Wiesław Żyłkowski
 

Zapraszamy rodziców do zapisywania dzieci 3-5 lat na rok szkolny 2012/2013 do bezpłatnych punktów przedszkolnych na terenie gmin Lubiewo, Tuchola  (powiat tucholski) Rogowo i Rypin (powiat rypiński).

Spotkanie podsumowujące pierwszy semestr działalności 3 punktów przedszkolnych działających w ramach projektu "Gminne punkty przedszkolne" finansowanego przez Gminy Cekcyn (punkt w Zdrojach) i Zławieś Wielka (punkty w Górsku i Łążynie) Spotkanie odbyło się 14 lutego 2013 r. w siedzibie biura fundacji w Toruniu. Panie nauczycielki przedstawiły sprawozdanie z realizacji programu nauczania "Dobry start przedszkolaka  oraz wymieniły się spostrzeżeniami i doświadczeniami z minionego okresu. Poruszony został temat pracy indywidualnej z dzieckiem, gdzie nauczycielki omawiały problemy, z jakimi borykają się ich dzieci.
Omawiano również problem pracy z dziećmi, które maja orzeczenia z poradni psychologicznej, ustalono że nauczycielki musza stosować się ściśle do zaleceń opisanych w tych orzeczeniach.
Wszystkie Panie bardzo dziękują rodzicom i władzom lokalnym za wspaniałą współpracę.


Ewa Błaszkiewicz 

W dniu 6 lutego 2013 nauczycielki z 14 punktów przedszkolnych działających w projekcie pt: ”Przedszkole w naszej wsi”  współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny  przybyli do biura fundacji w Toruniu. Nauczycielka z 15-tego  punktu  z Trutnowa gmina Lubiewo na spotkanie nie przybyła ze względu na chorobę.  Nauczycielki przedstawili sprawozdanie z realizacji programu „Dobry start przedszkolaka.” Po kolii przedstawiały realizacje podstawy programowej w swoich punktach. Akcentowały postępy dzieci w ciągu semestru. Jego słabe i mocne strony oraz pracę indywidualną z dziećmi. Wszystkie nauczycielki opowiedziały,  jakie dodatkowe zadania z projektu wykonały w semestrze. Na koniec wypełniły ankietę dla nauczycieli oceniającą postępy w edukacji dzieci jakie zaszły do od września 2012 końca  stycznia 2013.
Podsumowując nauczycielki bardzo dobrze realizują program, współpracują ze środowiskiem lokalnym i rodzicami. Na spotkaniu obecny był prezes fundacji pan Wiesław Żyłkowski, który podziękował wszystkim panią za dobrą dotychczasową pracę oraz wyraził nadzieję że punkty przedszkolne uruchomione przy pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego będą dalej działały dla dobra lokalnych społeczności w oparciu o dotacje z gmin partnerskich.


Anna Blum