Aktualności


" Pasowanie na Stulecie"
Dzień 8 listopada pozostanie na długo w pamięci Skrzatów i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza
ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Nasze świętowanie było niezwykle podniosłe, gdyż
przedszkolaki uczcili również 100lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od
powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
– dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyk, zabawa ruchowa i taniec. Po części
artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać
pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie Pan dyrektor a dokonał uroczystego pasowania
każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom
pasowania, symbol grupy – przypinkę ze Skrzatem oraz mały słodki upominek.
Wszystkim podobała się zabawa, chociaż w niejednym oku mam pojawiły się łzy wzruszenia.
Pozdrawiam serdecznie
Anna Gawrońska- wychowawca