Aktualności

Ważnym wydarzeniem dla przedszkolaków było przygotowanie Wigilii w przedszkolu,
która odbyła się 20 grudnia 2017 roku. W tym dniu każdy przedszkolak przyszedł odświętnie ubrany.
Dzieci wspólnie przygotowały stół wigilijny. Następnie podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie świąteczne życzenia, śpiewały kolędy. Również na dzieci pod choinką czekały prezenty ufundowane
przez naszego niezawodnego sponsora z Warszawy Firmę Plus-Z.

4 stycznia 2018 roku bardzo ciekawym doświadczeniem dla przedszkolaków okazała się wizyta Sokolnika.
Dzieci w tym dniu miały możliwość poszerzenia swojego zasobu słownictwa oraz wiedzy
na temat życia ptaków drapieżnych, ich występowania oraz wykorzystywania do pracy z człowiekiem.

Anna Kleps - wychowawca