Aktualności

Ważnym wydarzeniem dla dzieci z Punktu przedszkolnego w Nadrożu
była możliwość obejrzenia pokazów sztuki cyrkowej która odbyła się 28 września 2017 roku. Chętne przedszkolaki
też mogły wziąć udział w pokazie i spróbować własnych sił...

Anna Kleps - wychowawca