Aktualności

W dniu 18 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Nadrożu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie pt. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo cały rok". Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom jak ważne są zasady zachowania bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku w życiu codziennym oraz jak udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych wypadkach. Dzięki temu maluchy
z Punktu przedszkolnego mogły poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności.

Anna Kleps - wychowawca