Aktualności

W związku z potrzebą rozwijania czytelnictwa już od najmłodszych lat, systematycznie korzystamy z Biblioteki Gminnej w Rogowie. Pani Ewa chętnie czyta dzieciom bajki, rozdaje słodkie upominki. Dzieci mają okazję poznawania najbliższego środowiska, które jest połączone z edukacją czytelniczą.
Marta Wiśniewska - nauczyciel