Aktualności

12.12.2017r. odbył się pokaz sokolnictwa w Szkole Podstawowej im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie. Cały pokaz jest wykładem-pogadanką podczas której uczestnicy aktywnie symulują warunki dzikiej przyrody, a ptaki drapieżne przelatują tuż nad ich głowami, muskając skrzydłami i pokazując swoje umiejętności, które pozwalają im przeżyć w surowych warunkach naturalnego środowiska, gdzie każdy dzień jest dla nich walką o zdobycie pożywienia i przetrwanie.Podczas pokazu uczestnicy spotkają się oko w oko z największą sową występująca w Polsce – puchaczem, zobaczą lot najszybszego ptaka na świecie – sokoła wędrownego, a także dowiedzą się dzięki czemu jastrzębie nie latają wysoko na niebie. Oprócz tego dowiedzą się o ptakach wszystkiego, czego nie uczą podręczniki i co najciekawsze odkryją tę wiedzę sami podczas obserwacji sylwetek i zachowania ptaków.

Marta Wisniewska - nauczyciel